hus > Nyheter > Bransjenyheter

Forholdsregler for bruk av rigging

2022-05-06

1. Ikke bruk skadet rigg

2. Ved heising, ikke vri eller løkker riggen

3. Ikke la riggen bli knyttet sammen

4. Unngå å rive sykommissurene eller overbelastning

5. Når du flytter riggen, ikke dra den6. Unngå ran eller oscillerende last

7. Hver rigging må kontrolleres før hver bruk

8. Talon har funksjon av resistens mot uorganisk syre, men den blir lett skadet av organisk syre

9. Polypropylen egner seg for bruk på steder som er mest motstandsdyktige mot kjemikalier

10. Nylon har evnen til å motstå uorganisk syre og blir lett skadet av organisk syre

11. Når nylon er vått, kan styrketapet nå 15 %

12. Hvis riggen sannsynligvis er forurenset av kjemikalier eller brukt ved høy temperatur, bør du søke referanse fra leverandøren